top of page

YLSY BURSU NEDİR?

YLSY (Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Amacıyla Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme), Üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacının karşılanması amacıyla mecburi hizmet karşılığında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen yurt dışı lisansüstü öğrenim bursluluk programıdır. YLSY’nin amacı, ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilim ve teknoloji transferini gerçekleştirmeye yönelik olarak, MEB tarafından yapılan sınavla burslu statüde lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına öğrenci gönderilmesi suretiyle üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamaktır.

YLSY SIKÇA SORULAN SORULAR

YLSY bursu hangi öğrenim aşamalarını kapsar?

YLSY kapsamında sadece yüksek lisans, sadece doktora ya da yüksek lisans ve doktora öğrenimi görülebilir. Üniversiteler adına öğrenim görenlerin doktora derecesi, diğer kamu kurumları adına öğrenim görenlerin yüksek lisans derecesi ile öğrenimlerini tamamlaması gerekmektedir. (Kamu kurumları adına öğrenim görenler, kurumlarının izin vermesi halinde doktora öğrenimi görebilirler.) 

Mecburi hizmet süresi ne kadardır?

Öğrenciler adına öğrenim gördükleri kurumlarda;  a. Yurt içinde burslu olarak eğitim gördükleri süre kadar, b. Yurt dışında burslu olarak eğitim gördükleri sürenin iki katı kadar süre mecburi hizmetle yükümlü olurlar.  

 

Hangi ülkelerde öğrenim görülebilir?

YLSY kapsamında dünyanın hemen hemen tüm ülkelerinde öğrenim görülebilmektedir. Öğrenim görülebilecek ülkeler her yıl yayımlanan YLSY Kılavuzları ile belirlenmektedir.
 

Hangi üniversitelerde yüksek lisans ve doktora öğrenimi görülebilir?

Öğrenim görülebilecek üniversitelerin MEB ve YÖK’ün kabul ettiği Times Higher Education, Academic Ranking of World Universities (Shanghai), QS World University Rankings-Top Universities ve University Ranking by Academic Performance (URAP) tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarının en az birinde son 3 (üç) yıl içerisinde genel veya alan bazında ilk 500 (beş yüz) içerisinde bulunması gerekmektedir.

Başvurular nasıl yapılır?

Adaylar geçerli ALES puanlarını kullanarak ÖSYM sistemi üzerinden başvurularını yaparlar (ALES puanları, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerli kabul edilmektedir.). İlan edilen kontenjan sayısının en fazla üç katı kadar aday, ALES puanı üstünlüğüne göre ÖSYM tarafından sözlü sınava çağrılır. (Bu aşamada adaylar, sözlü sınavına girmek istedikleri lisansüstü öğrenim grubu tercihi yaparlar.)

Lisans mezunuyum doğrudan doktora öğrenimi görebilir miyim?

Yurt dışında bulunan üniversitelerden kabul alınması halinde doğrudan doktora öğrenimi görülebilir. 
 

Program kapsamında yabancı dil eğitimi verilir mi?

Yurt dışındaki üniversitelerden kabul alacak yeterli yabancı dil puanına sahip olmayan öğrenciler -istemeleri halinde- yurt içi veya yurt dışında Bakanlığımızca finanse edilen dil kurslarına katılabilirler. Kurslar, a. Yurt içinde en fazla 12 (on iki) ay süreli, b. Yurt dışında en fazla 6 (altı) ay süreli, c. Yurt içinde kurs açılmayan diller için yurt dışında en fazla 12 (on iki) ay süreli olarak düzenlenir. Bu süre içerisinde esas öğrenim (yüksek lisans/doktora) için üniversitelerin istediği yeterli dil puanını alamayan öğrencilere en fazla 6 aya kadar resmi burslu statüde uzatım hakkı verilebilir.

Yurt dışı bursu nedir, miktarı ne kadardır?

Yurt dışında dil, yüksek lisans ve doktora öğrenimleri boyunca ödenen aylık burs olup ülkelere göre değişiklik göstermektedir. Burs miktarları Millî Eğitim Bakanlığının teklifi ve Maliye Bakanlığının kararı ile belirlenmektedir.

İngiltere:1200 GBP

IKanada:1870 CAD

ABD:1780 USD

YLSY hangi mali destekleri kapsar?

Okul ödemeleri, aylık burslar, sağlık giderleri, ulaşım giderleri, yabancı dil sınav ücretleri ve kırtasiye yardımı gibi maddi destekleri kapsar.

 
Yüksek lisans ve doktora kabul belgesi nasıl alınır?

Kabul belgeleri, öğrenciler tarafından ya da öğrenciler adına aracı kurumlar tarafından alınabilir. 
 
Öğrenime başlayınca ne yapmam gerekir?

Öğrenime başlanınca okula başlama tarihinin vakit kaybedilmeden ilgili yurt dışı temsilciliğine bildirilmesi gerekir. Burs ödemelerinde ve Milli Savunma Bakanlığına askerlik sevk tehirlerinin tekliflerinde bu tarih esas alınır.

Öğrenim göreceğim okul hazırlık öğrenimi görmemi istiyor, Ne yapmalıyım?                                                                                                                             

Öğrencilerin bulundukları ülkelerdeki eğitim sistemleri dikkate alınarak, esas öğrenimlerine başlayabilmeleri için en fazla 1 yıla kadar okullarınca gerekli görülen hazırlık veya telafi öğrenimi için izin verilebilir. Ancak izin verilebilmesi için öğrenime başlamadan en geç bir ay önce yurt dışı temsilciliklerine bildirilmesi ve onay istenmesi zorunludur. Belirtilen süre içerisinde bildirilmeyen hazırlık veya telafi öğrenimleri, kullanılan öğrenim süresi hesaplanmasında dikkate alınmaz ve ayrıca herhangi bir süre verilmez.

 

Öğrenim sürelerim ne kadardır?

Dil eğitimi için yurt içinde en fazla 12 ay, yurt dışında ise en fazla 6 ay; yüksek lisans öğrenimi için en fazla 2 yıl, doktora öğrenimi için ise en fazla 4 yıla kadar süre verilir. Fakat bu durum ülkelerin eğitim sistemlerine ve işleyişlerine göre farklılık gösterebilir. ( Örneğin; İngiltere’de yüksek lisans öğrenimi için 1 yıl, doktora öğrenimi için ise 3 yıla kadar süre verilir.)
 
Öğrenimimi normal süreler içinde bitiremedim ne yapmam gerekir?

Yurt dışı dil eğitimi için 6 ay resmi-burslu, yüksek lisans için 6 ay resmi-burslu 6 ay resmi-burssuz, doktora için ise 1 yıl resmi-burslu 1 yıl resmi-burssuz süre uzatımı verilebilir. Süre uzatımları öğrencinin isteği üzerine Bakanlıkça gerekli mazerete dayandırılması halinde verilebilir.

Yüksek lisansımı bitirdim doktora yapabilmem için hangi şartı sağlamam gerekir?

MEB tarafından resmi-burslu statüde doktora izni verilebilmesi için yüksek lisans yaparken 6 aydan fazla süre uzatımı kullanılmaması gerekir. 6 aydan fazla süre uzatımı alan öğrenciler resmi-burslu statüde doktora öğrenimi göremezler. Ancak bu öğrencilerden bir üst öğrenim için karşılıksız olmak koşuluyla okullarından bütün öğrenim ve yaşam giderlerini karşılayacak şekilde burs, asistanlık ücreti gibi maddi kaynak sağlamış olanlara adına öğrenim yaptığı kurumun görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça resmi-burssuz statüde izin verilebilir.
 
Yüksek lisansımı normal süresi içinde bitirdim ve doktoraya başlamak için ne yapmam gerekiyor?

Yüksek lisans diplomasının ya da bitirdiğinize dair belgenin Bakanlığımıza gönderilmiş olması, MEB ve YÖK'ün kabul ettiği listelerdeki (Times Higher Education, Academic Ranking of World Universities (Shanghai), QS World University Rankings-Top Universities ve University Ranking by Academic Performance (URAP) tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarında son 3 (üç) yıl içerisinde genel veya alan bazında ilk 500 (beş yüz) içerisinde bulunması gerekmektedir.) üniversitelerden birinden doktora için kabul almış olmak ve doktora için ek yüklenme ve ek kefaletname senedi düzenlemiş olmak gerekir. 

 

YLSY bursiyerlerine Amerika, İngiltere ve Kanada’da anlaşmalı olduğumuz üniversitelerin yüksek lisans/doktora başvuruları için ücretsiz danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Öğrencilerimiz için uygun okul araştırmalarının yapılması, başvuruların yapılması ve takibi, vize işlemlerinde destek süreçlerinin tamamı tarafımızdan gerçekleştirilmektedir. Ayrıntılı bilgi için iletişim formu doldurabilir veya bize e-posta yoluyla ulaşabilirsiniz.

bottom of page